De ondernemer

 

Arbeidsongeschikt

Een zelfstandig ondernemer kan het zich bijna niet veroorloven om arbeidsongeschikt te worden. Het bedrijf is immers van u afhankelijk. Toch meldt jaarlijks één op de tien ondernemers zich arbeidsongeschikt.

Als u door ziekte of arbeidsongeschiktheid niet kunt werken, kan uw inkomen afnemen. En van de overheid ontvangt u geen arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Financiële risico’s arbeidsongeschiktheid

U loopt dan zowel zakelijk als privé grote financiële risico’s. Want de continuïteit van uw bedrijf loopt gevaar en de rekeningen voor levensonderhoud moeten gewoon worden betaald. Daarom wilt u weer zo snel mogelijk aan de slag. En daarbij intensief en professioneel begeleid worden. Als het niet mogelijk is om weer aan de slag te gaan, moet er een vangnet zijn, zodat u niet in financiële problemen terecht komt.

Advies en bemiddeling

U wilt een goed advies over het veiligstellen van uw inkomen. Adviescentrum Visschedijk inventariseert uw wensen en doelstellingen, de financiële positie en de risicobereidheid. Aan de hand van deze inventarisatie wordt een marktverkenning gedaan. Bij deze marktverkenning worden op alle relevante onderdelen verschillende concurrerende aanbiedingen met elkaar vergeleken. Deze aanbiedingen worden samen met een advies in een rapportage aan u afgegeven. Mocht het advies reden zijn voor het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering, dan begeleidt uw adviseur de aanvraag en bemiddeling en zorgt voor een complete en correcte verwerking.

Service en onderhoud

Uw persoonlijke situatie verandert in de loop der jaren. Uw werkzaamheden kunnen wijzigen en uw inkomen kan veranderen. Het is van belang dat uw Arbeidsongeschiktheidsuitkering meegroeit met uw persoonlijke situatie. Dit voorkomt verassingen bij uitkeringen en geeft u zekerheid! Daarnaast kunnen de producten qua premie’s en condities wijzigen. Als uw persoonlijke adviseur willen wij u hierbij ondersteunen.

Marktverkenning

Heeft u op dit moment een AOV en twijfelt u of de premie’s en voorwaarden nog marktconform zijn? Adviescentrum Visschedijk kan voor u een marktverkenning doen. Binnen deze marktverkenning worden op alle relevante onderdelen verschillende concurrerende aanbiedingen met elkaar vergeleken en in een overzicht samengevat.

Indien de vergelijking aanleiding is tot het verrichten van een totale risico-analyse, waarbij een volledig advies wordt uitgebracht en bemiddeld wordt bij de totstandkoming van een arbeidsongeschiktheidsverzekering, wordt de vergoeding voor de marktverkenning in mindering gebracht op de vergoeding voor het advies.

Onafhankelijk adviseur

Adviescentrum Visschedijk is hierbij uw onafhankelijk adviseur. Bij het advies, de bemiddeling en het onderhouden van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering ontvangen wij geen provisie of andere beloningen van de verzekeringsmaatschappij. Eén ding staat bij ons altijd voorop: uw belang. Want ons motto is: uw belang is ons belang!

Voor meer informatie over dit product kunt u met ons contact opnemen.

 

Pensioen

De Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) kan zijn pensioen regelen via een verzekeraar. De DGA kon ook besluiten zijn pensioen in eigen beheer op te bouwen. Het pensioen in Eigen Beheer verdient momenteel extra aandacht i.v.m. voorgenomen wetswijzingen per 1-1-2017.

Bij pensioen in eigen beheer wordt het pensioen opgebouwd binnen het bedrijf. Jaarlijks wordt een bedrag gereserveerd op de balans van de BV (de pensioenreserve). De jaarlijkse bijdrage voor de pensioenopbouw is aftrekbaar van de vennootschapsbelasting, waardoor de BV een aanzienlijke aftrekpost creëert. Er worden dus geen financiële middelen onttrokken aan de onderneming. De pensioenreserve blijft binnen de BV en kan als werkkapitaal worden gebruikt, hetgeen een belangrijk liquiditeitsvoordeel voor de BV betekent.

Op het moment dat de DGA met pensioen gaat, moet de BV hem een levenslang pensioen uitkeren. Het kan voorkomen dat de DGA niet voldoende heeft opgebouwd of dat de onderneming minder waard is dan hij had verwacht. Dit leidt tot pensioenonzekerheid. De DGA kan daarom ook zijn pensioen gedeeltelijk in eigen beheer en gedeeltelijk bij een verzekeraar opbouwen. De DGA kan de pensioenopbouw ook alsnog bij een verzekeraar onderbrengen, wanneer de liquiditeitsruimte voldoende is toegenomen.

Het is verstandig om in ieder geval de risico’s af te dekken bij een verzekeraar. Het gaat dan met name om het risico van overlijden (nabestaandenpensioen) en arbeidsongeschiktheid. Alleen de opbouw van het ouderdomspensioen vindt dan plaats binnen de onderneming. Vaak worden deze risico’s niet voldoende onderkend.

Verzekeren of eigen beheer?

De Directeur Groot Aandeelhouder neemt op pensioengebied een bijzondere positie in. Bij het opbouwen van zijn pensioen heeft hij de keuze uit:

  • Pensioen opbouwen in eigen beheer
  • Pensioen opbouwen bij een verzekeraar
  • Combinatie van eigen beheer en verzekeren

Pensioen opbouwen in eigen beheer kan aantrekkelijk zijn wanneer u behoefte heeft aan liquiditeitsverruiming. Dit is een belangrijk argument, maar om een goede afweging te kunnen maken is het nodig meerdere aspecten te belichten.

Pensioenopbouw

Bij (gedeeltelijk) pensioen in eigen beheer kunt u minder pensioen opbouwen dan bij een verzekeraar. Dit komt door een hogere AOW-inbouw waarover u geen pensioen kunt toezeggen.

Faillissement

Bij eigen beheer vindt pensioenopbouw plaats binnen de onderneming. Bij faillissement valt de pensioenreserve in het faillissement en gaat het opgebouwde pensioen verloren. Een verzekeraar biedt de zekerheid dat uw pensioen veilig is gesteld.

Risico’s

Het kapitaal dat beschikbaar komt bij overlijden en arbeidsongeschiktheid moet bij eigen beheer uit de onderneming vandaan komen. Vaak is dit niet voldoende, vooral in de beginfase. Ook bij eigen beheer kunt u het risico van overlijden en arbeidsongeschiktheid onderbrengen bij een verzekeraar. Een passend pensioenadvies is geheel afhankelijk van uw persoonlijke situatie en de fase waarin uw onderneming zich bevindt. In een persoonlijk gesprek met één van onze specialisten kan het beste worden bepaald welke oplossing voor u het meest geschikt is.

Neem voor meer informatie over dit product contact op met ons.